Fra Fisker til Frost

Med inspiration fra alverdens køkkener er Fregat´s frostsortiment både sammensat af produkter fra de hjemlige farvande samt fra det øvrige Europa, Fjernøsten, Sydafrika og Mellemamerika.

De produceres i samarbejde med godkendte leverandører, som har bevist deres evne til at producere kontinuerlig kvalitet efter de af os definerede specifikationer.

Vi forlanger endvidere, at vores samarbejdsparter skal være certificeret af 3.part (f.eks. IFS, BRC ell.lign.), således at de løbende auditers efter et program, som rækker ud over de nationale myndigheders tilsyn.

For at sikre vores kunder den bedste kvalitet - og ikke mindst de mest konkurrencedygtige priser - foregår produktionen primært tæt på, hvor fisken landes.

Den indfryses enten ombord på fiskerfartøjet eller bringes hurtigt på land, hvor den fileteres, pakkes og lynindfryses.

Netop den moderne lynindfrysning foregår på en sådan måde, at cellestrukturen i fiskens kød forbliver intakt, hvilket er med til at bibeholde den gode smag og konsistens og sikrer dermed også en bedre holdbarhed.

Alle varer kontrolleres rutinemæssigt på akkrediteret laboratorium, inden de sendes i butikkerne.

Fregat er en del af Fregat Fiskeeksport, leverandør af

frisk kvalitetsfisk

til det europæiske marked