Bæredygtighed

Når vi udvælger produkter til Fregats sortiment, forsøger vi konstant at træffe det bæredygtige valg. Alt afhængig af fiskens herkomst og art kan det variere, hvori bæredygtigheden består. Det kan f.eks. handle om ikke at vælge fiskearter, som generelt er truede, som er fanget i områder med lave bestande eller som er fanget med redskaber, som ødelægger havbunden. I andre tilfælde kan bæredygtigheden bestå i at værne om det lokalsamfund, som har baseret deres levevej på det pågældende fiskeri og som vi ønsker at støtte i deres fortsatte adgang til de fangstområder, som de historisk har bygget deres liv op omkring.

Det blå MSC-mærke

På størstedelen af Fregats produkter vil man finde det blå MSC-mærke, som kendetegner vildtfangede fisk, som indgår i et certificeret program for bæredygtig fangst. Det vil altså sige, at den pågældende fiskeart f.eks. er fanget med redskaber, som ikke ødelægger havmiljøet og kommer fra et fangstområde, hvor bestanden ikke er i fare. Du kan læse mere om MSC-certificeret fisk ved at klikke på det blå logo.

MSC-C-51321

 

 

 

asc-certificeret fisk

For opdrættede fisk findes der en pendant til MSC-programmet, nemlig ASC. Her er det nogle andre krav, der fokuseres på som f.eks. hensyntagen til vandressourcer, ingen unødig brug af antibiotika, kemikalier osv. Ved at klikke på det turkise ASC-logo kan du læse mere om den kontrol, som organisationen fører med de certificerede opdræt.

ASC-C-00126

 

økologiske fisk og skaldyr

Endelig er der det økologiske opdræt. Du kan kende de økologiske fisk og skaldyr på mærket med det grønne blad, som er EU´s økologicertificering og på det danske Ø-mærke, som gælder for økologiske varer, som de danske myndigheder har ført kontrol med. Vildtfangede fisk kan ikke være økologiske – kun opdrættede – og her gælder nogle strenge krav til fodersammensætning, vandkvalitet, plads i dammene, brug af antibiotika m.m. Du kan læse mere på Økologisk Landsforenings hjemmeside:  http://okologi.dk/forbruger/oekologisk-produktion/koed-fisk-aeg-og-maelk/fisk

 

 

      

    

Fregat er en del af Fregat Fiskeeksport, leverandør af

frisk kvalitetsfisk

til det europæiske marked